EnSantoDümingu

LH ¡KH ¡LI ¡3.1'
. Más. ¡Li-3| .SIJ‘FÉJ quieren más -::: ICIL‘'.IIFÍJHSE'ÏJS
"que EE! IESFJEIE El Liürrrr; CIL: L'i'aL para
:::u JEJE.EJ“rrL'.-||IL:-.


o EI':.JLJ'“'rE-LIIJIEJ'EH LaIT'Iir‘u'LJE. EI-zflusi'u'ürs
para Lan‘JL'Jiar Eu rrasp-Lrte ¡Jun-Dual


|_|'| '.I l._'| '| "¡UI¡'_-'¡__1r_"¡ DC” UT‘I ÏI'EIT‘IÏSFJ'ÜH“-Fa'l'Ítl'a'L-.
' EI 34‘34} III-'LIiL'aII quE su salud IT'IEIEZ'I'CI
LJIFJLH: al L'.-'IL: IlLïpElE-EÜ


4 EIBEIKJJJEEIELHIJHDLJES1JJ-5 'EJ L. arTJtJiar au .1. 1|“ - q - , _ . -. __
. -


' l 1


a


' Mirra? Min-¡"i-‘flf‘fl'uf ¿4 . ..


23:5?
¿.rtn principal pm un [raJJSL-Jzzlte ¡5


(J
”¿HE HHH”


f


' AI SIJI'JL las gusïa El CIEIÜDHEE-ïj


En Santo Dümingu
'JÜJIÜÜ'“.-'rJ HLJ IESII'ICÜITIEZ-ÜB EI-L'EJITIILHI- de
ruta ILIEJI IJ-LI: ÜEL‘JIIJIJ a la ÜiLÏI'ÏJ‘JÏEl.


EH ¡“JJ r'J l'J La: I LJ
El QEI'IIE nas: CLJE'I'IIH QLE IC! SLI-E


'E—LLierEn as-
. [ÉL-mar gún Garmin-23:3 E-BZCILISi'V'IZJS
' Iïerantizar al reHarlem a liz-L:
matan-35 ¿{JI ILIIJHH


Primera Fase SBQUHC’JE Fase Tercera Fase
F‘Iawificaciúfl DBSflF'ÜIID Ejemciún
‘I’rüaema 3.: aprueba ‘IIL1ETIÍZIÍILFj el ‘Healiza el IüfIEr‘d
el prüqrarr'JL-‘J [_ZIEETSÜFIFiI ¡qu-5 rïllerltü dEl
'I’Iarllri-za la ru1a {JEJ- nv'jczesitaï. pr-L-[J'BLILJ
la ÜÍI'JÍÜ'u'Íü ‘Üüpïiültü El 1u -Ha: aiusl E- Li el
'Healiaa estudi-3L de. E'LJIIJIFJI'J: “-'L-grecia ILJ
frklütltlilldülj y 'Haz -T_'ÜFI'EIÜ":.'-f el rLQUIere.
evaluaülün. L'--.r."'_»."E|'_. IL'I -L‘Ia|L—' segumuerllü al


-r|":r.".‘.'l'TI'Liuna el pr-L"'¡."BÜICI
[LI'ÏÜ"_».'EI'_.|Ü 'I‘IHHIFTIEI'IIE


eva ILI aI-L'I


bi bliotecapromüoion . mspgübec
EnSantoDümingu
Share